Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2023

       Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 03/3/2023 của Ban Chỉ đạo Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2023, Quyết định số 91/QĐ-BCĐ ngày 11/4/2023 của Ban Chỉ đạo Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh về thành lập Ban Tổ chức và tổ thư ký Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2023 (Ban Tổ chức cuộc thi); Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2023 như sau:
       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
       1. Mục đích
       - Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của khởi nghiệp; đồng thời, khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến giới trẻ trên cả nước nói chung và Cà Mau nói riêng.
       - Tạo sân chơi lành mạnh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm về khởi nghiệp.
       - Tìm kiếm các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc, tiềm năng để ươm tạo và kết nối với các nhà đầu tư và quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tại Cà Mau.
       2. Yêu cầu
       - Cuộc thi thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng và tham gia, đặc biệt thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, quỹ hỗ trợ.
       - Quá trình triển khai và tổ chức cuộc thi phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. Việc chấm, đánh giá, xếp loại các ý tưởng, dự án khởi nghiệp phải được tiến hành khách quan, minh bạch, khoa học và bảo đảm chất lượng.
       II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
       1. Đơn vị chủ trì
       Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC).
       2. Đơn vị phối hợp
       - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ);
       - Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC);
       - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau;
       - Hội Nông dân tỉnh Cà Mau;
       - Tỉnh đoàn Cà Mau;
       - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau;
       - Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau (CSC).
       III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
       - Các tổ chức, cá nhân, nhóm (tối đa 05 thành viên), doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh và hoạt động dưới 05 năm) có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được triển khai và phát triển tại Việt Nam; không giới hạn số lượng ý tưởng, dự án khi đăng ký dự thi.
       - Trường hợp ý tưởng khởi nghiệp được chọn vào vòng bán kết, bắt buộc phải có sản phẩm hoặc mẫu sản phẩm để trưng bày.
       IV. TIÊU CHÍ DỰ THI
       - Ý tưởng, dự án chưa đạt bất kỳ giải thưởng chính nào (giải Nhất, Nhì, Ba) trong những cuộc thi khởi nghiệp khác (quy mô cấp tỉnh trở lên) do các tổ chức khác tổ chức.
       - Các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có tính sáng tạo, tính khả thi cao, khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương hoặc giải quyết các vấn đề cụ thể, thực tiễn của xã hội.
       - Ý tưởng, dự án không sao chép của người khác, không vi phạm các luật định về sở hữu trí tuệ, phải do chính thí sinh, nhóm thí sinh xây dựng (nếu có vấn đề gì xảy ra liên quan tranh chấp bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả thi).
       - Thí sinh cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ dự thi.
       V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
       1. Phát động cuộc thi và nhận hồ sơ dự thi
       - Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 14/7/2023.
       2. Vòng sơ tuyển
       - Thời gian xét tuyển và thông báo kết quả dự kiến ngày 31/7/2023.
       3. Vòng đào tạo
       - Thời gian tổ chức dự kiến ngày 11/8/2023.
       - Hình thức đào tạo: trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy vào điều kiện thực tế).
       - Số lượng: 20 hồ sơ.
       4. Vòng bán kết
       - Thời gian tổ chức dự kiến ngày 22/8/2023.
       - Hình thức thi: thuyết trình và phản biện trước Hội đồng Ban Giám khảo.
       - Số lượng: 20 hồ sơ.
       5. Vòng chung kết
       - Thời gian tổ chức dự kiến ngày 07, 08/9/2023.
       - Hình thức thi: thuyết trình và phản biện trước Hội đồng Ban Giám khảo.
       - Số lượng: 10 hồ sơ.
       VI. GIẢI THƯỞNG
       Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và Kỷ niệm chương của Cuộc thi kèm tiền mặt, mỗi giải cụ thể như sau:
       - 01 giải Nhất: 20.000.000 đồng;
       - 01 giải Nhì: 15.000.000 đồng;
       - 01 giải Ba: 10.000.000 đồng;
       - 02 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng cho mỗi giải;
       - 01 giải Dự án tiềm năng: 2.000.000 đồng.
       Được quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên website iPEC (ipec.com.vn), Fanpage Khởi nghiệp Cà Mau, hỗ trợ bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Cà Mau, ưu tiên xem xét tham gia chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải tại Cuộc thi sẽ được vào thẳng vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 2023; riêng ý tưởng, dự án đạt giải Nhất tại Cuộc thi sẽ được chọn vào Top 100 Cuộc thi Khởi nghiệp Startup Wheel 2024.
       Ngoài ra, cơ cấu giải thưởng có thể tăng thêm tùy vào chất lượng các ý tưởng, dự án dự thi và các nguồn tài trợ khác.
       VII. KINH PHÍ
       Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ khởi nghiệp đã cấp cho iPEC theo Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 03/3/2023 của Ban Chỉ đạo Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2023.
       VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau
       Chủ trì tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2023, trong đó chú trọng các nội dung chính như sau:
       - Chủ động trong công tác phát động, tuyên truyền, quảng bá thông tin cuộc thi đến với cộng đồng.
       - Phát động cuộc thi trên website và fanpage của iPEC và các đơn vị có liên quan.
       - Phối hợp với VCCI Cần Thơ và các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo cho thí sinh vào vòng trong của cuộc thi tại Cà Mau.
       - Đầu mối vận động, tuyên truyền các cơ quan, đơn vị có liên quan khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc thi.
       - Chủ trì, phối hợp với các tổ chức có liên quan mời Hội đồng Giám khảo cuộc thi.
       - Nhận hồ sơ, tổng hợp hồ sơ và gửi cho Ban Giám khảo chấm điểm.
       - Chủ trì tổ chức trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải tại cuộc thi.
       - Đầu mối hỗ trợ thí sinh tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại vòng bán kết và chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm 2023.
       - Lập dự toán kinh phí, quản lý nguồn kinh phí vận động tài trợ cho cuộc thi (nếu có), thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
       2. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ
       - Phối hợp tổ chức cuộc thi, tư vấn, đề xuất các tiêu chí đánh giá, lộ trình thực hiện phù hợp với Cuộc thi Khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. 
       - Thực hiện truyền thông rộng rãi đến các địa phương khác để thí sinh, nhóm thí sinh ngoài tỉnh Cà Mau đăng ký tham gia cuộc thi. 
       - Phổ biến thông tin về cuộc thi đến các thành viên MSN, kêu gọi các thành viên phối hợp triển khai.
       - Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho cuộc thi và các hoạt động khác.
       - Kết nối với các chuyên gia, nhà đầu tư cho tỉnh Cà Mau.
       - Phát động, tuyên truyền, quảng bá thông tin cuộc thi của tỉnh Cà Mau đến với cộng đồng thông qua các kênh: phát động trực tiếp tại các Trường học, đoàn thanh niên, live stream hỏi đáp, website, trailer, …
       - Phát động cuộc thi trên website, fanpage khởi nghiệp của MSN, và các trang thông tin của thành viên MSN.
       - Hỗ trợ tổ chức đào tạo cho các thí sinh vào Vòng đào tạo. 
       - Phối hợp tổ chức các vòng của cuộc thi, mời Hội đồng Giám khảo cuộc thi tại Cà Mau.
       - Hỗ trợ nhận hồ sơ, tổng hợp hồ sơ gửi về Ban Thư ký cuộc thi tại Cà Mau.
       3. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp
       - Phối hợp tổ chức cuộc thi, tư vấn, đề xuất các tiêu chí đánh giá, lộ trình thực hiện phù hợp với Cuộc thi Khởi nghiệp Startup Wheel 2024. 
       - Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho cuộc thi và các hoạt động khác.
       - Kết nối với các chuyên gia, nhà đầu tư cho tỉnh Cà Mau.
       - Phát động, tuyên truyền, quảng bá thông tin cuộc thi của tỉnh Cà Mau đến với cộng đồng thông qua các kênh thông tin điện tử của BSSC.
       - Phối hợp tổ chức các vòng của cuộc thi, mời Hội đồng Giám khảo cuộc thi tại Cà Mau.
       - Hỗ trợ nhận hồ sơ, tổng hợp hồ sơ gửi về Ban Thư ký cuộc thi tại Cà Mau.
       4. Các đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ, Câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau
       - Phát động cuộc thi trên website, fanpage và các kênh thông tin điện tử của đơn vị.
       - Đầu mối vận động, tuyên truyền các cơ quan, đơn vị có liên quan khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên các cấp của các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia cuộc thi tại Cà Mau.
       - Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi, mỗi đơn vị nhận ít nhất 20 hồ sơ dự thi và gửi về cho Ban Thư ký tổng hợp.
       - Phối hợp với iPEC tổ chức các vòng và trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải tại cuộc thi.
       - Phối hợp với iPEC hỗ trợ thí sinh tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm 2023.
       - Vận động các đơn vị tham gia tài trợ cho cuộc thi (nếu có).
       Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2023, Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2023 đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện./.

Ban tổ chức cuộc thi