Tập san Thông tin KHCN Quý I năm 2018

TIN TỨC SỰ KIỆN

- Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Cà Mau tại Hội thảo, hội nghị giao ban KH&CN cấp huyện năm 2018.

- Du lịch Cà Mau chuyển mình.

- Ngành mía đường Việt Nam cần cơ cấu lại để thích ứng biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế Thế giới.

DIỄN ĐÀN BÁN ĐẢO CÀ MAU

- Pháp luật về an sinh xã hội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

- Hoạt động phân tích, kiểm nghiệm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc sản, đặc thù của địa phương.

- Tập huấn về kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

- Cà Mau chủ động, tích cực vận động nông dân tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

- Liệu có cứu sống khi vi rút dại bùng phát.

- Mô hình sản xuất muối chất lượng cao ở Tân Thuận cần nhân rộng để Diêm dân nâng cao lợi nhuận và gắn bó hơn với nghề.

- Khởi động dự án VietGAP trên lúa tại tỉnh Cà Mau.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

- Để các sản phẩm bồn bồn sớm vươn lên thành thương hiệu uy tín.

- Một số công nghệ nuôi cá có hiệu quả trên Thế giới.

- Trồng Thanh long theo công nghệ New Zealand.

- Một số kết quả đạt được từ dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể sản phẩm “Cá Khoai Cái Đôi Vàm – Cà Mau”.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY