Tập san Thông tin KHCN quý II năm 2021

        I. Những vấn đề cơ bản:

        Động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau.

        Chế phẩm sinh học giúp năng cao sức khỏe động vật thủy sản

        Thảo dược và định hướng nâng cao vai trò của thảo dược trong nuôi trồng thủy sản

        Một số bệnh trên ấu trùng cua biển (scylla paramamosain)

        - Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng bào DTTS Khu vực ĐBSCL

        II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau :

       - Farmext: trợ lý ảo nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence)

      - Kết quả thực hiện dự án “Nuôi thử nghiệm cá đối mục (Mugil cephalus) kết hợp với tôm sú (Penaeus monodon) trong ao đất, tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau”

      - Phát triển kỹ thuật pcr đa mồi (multiplex pcr) trong chẩn đoán bệnh trên tôm biển.

       - “Bẫy ốc mực” - nghề khai thác không sát hại nguồn lợi thủy sản.

       - Một số ứng dụng rạn nhân tạo nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam.

       III. Trao đổi thảo luận

       - Cà Mau cần khôi phục, phát triển nguồn lợi cá đồng trong xây dựng nông thôn mới

       - Hiệu quả từ một nguồn vốn.

       - Những mô hình góp sức xây dựng nông thôn mới.

       - Nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi hướng đi mới cho nuôi tôm công nghệ cao.

        - Lựa chọn và tối ưu quy trình xử lý sinh học nước thải chế biến thủy sản

 

    XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!