Tập san Thông tin KHCN Quý II năm 2016

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

- Máy thu hoạch và xử lý rơm rạ vùng Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng phụ phẩm nông nghiệp có hiệu quả

- Một chuyến đi: ghi nhanh “ mô hình đa con, đa cây”

- Nước ngọt và sự sống còn của mỗi chúng ta

- Những trang viết nặng lòng phía biển

DIỄN ĐÀN BÁN ĐẢO CÀ MAU

- Cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2016 và các năm tiếp theo

- Thực trạng và giải pháp ứng dụng Khoa học & Công nghệ vào sản xuất ở tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2010-2015

- Giải pháp kỹ thuật đối phó với tình hình hạn, mặn trong nuoi thủy sản

- Phát triển vùng nguyên liệu cho thương hiệu “ mắm cá lóc Thới Bình – cà Mau”

- Ghi nhận về sự chung tay cùng nạn nhân chất độc da cam ở Trần Văn Thời

- Nguồn vốn Khoa học & Công nghệ tiếp sức cho nông dân Phú Tân

NGƯỜI SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG CẦN BIẾT

- Vai trò khuyến nông trong hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nghèo

- Đánh giá tính chịu mặn của hai giống lúa CXT 30 và giống lúa sói lùn sản xuất trên vùng đất tôm – lúa

- Giải pháp kỹ thuật sản xuất lúa hè thu ứng phó với khô hạn

- Ưu và nhược điểm của việc sử dụng sàng ăn trong nuôi tôm

- Lưu ý làm mạ trong gieo cấy lúa – tôm

- Sự cần thiết việc kiểm tra và kiểm chuẩn thiết bị y tế

THƯ GIÃN

- Vườn cao quê ngoại…

- Trường sa thân yêu

- Trả lại biển bình yên

- Trước bia tưởng niệm

- Tâm thần đi chơi

TIN HOẠT ĐỘNG

- Đào tạo an toàn bức xạ tại Cà Mau

- Tăng cường đầu tư điện năng lượng mặt trời phục vụ công tác tại đảo Hòn Khoai

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY