Tập san Thông tin KHCN quý II năm 2020

       I. Những vấn đề cơ bản:

       - Thực trạng và giải pháp phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật về khoa học công nghệ giai đoạn 2014 – 2019.

       - Công nghệ là giải pháp cho nuôi trồng thủy sản bền vững.

       - Khảo sát giá trị tiềm năng sinh thái điển hình ở vườn chim tự nhiên huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

       - Chiết xuất và tổng hợp vật liệu polime từ vỏ trấu và xơ dừa bằng chất lỏng ion.

       II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau :

       - Vai trò của rừng ngập mặn trong nuôi tôm quảng canh ở tỉnh Cà Mau.

      - Kết quả dự án nuôi tôm sú (penaus monodon) quảng canh cải tiến 03 giai đoạn trên vùng đất lúa – tôm tại xã Khánh Thuận huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.   

      - Sự tham gia của người dân trong xây dựng phường văn minh đô thị tại thành phố Cà Mau.

       - Đề xuất giải pháp phát triển ngành du lịch tỉnh Cà Mau.

       - Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau.                                                                  

       III. Trao đổi thảo luận

       - Nước sạch, tính cấp thiết trong đời sống chúng ta.

       - Cách phòng, chống ngập úng bảo vệ cây trồng trong mùa mưa.

       - Chủ động sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất nông sản sạch và bảo vệ môi trường.

       - Vi sinh vật từ rừng ngập mặn tiềm năng xử lý nước nuôi tôm.

       - Lợi ích và một số ứng dụng IoT (Internetof Things) trong nông nghiệp.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!