Tập san Thông tin KHCN quý III năm 2018.

       1.Tin tức và Sự kiện:

       - Một số công nghệ đột phá ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản.

      - Ứng dụng công nghệ cao và phát triển công nghệ thông minh 4.0 cho ngành nông nghiệp Việt Nam và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

      - Trao đổi về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải nuôi trồng thủy sản.

       - Kết quả thực hiện dự án: “Ứng dụng công nghệ sinh học để nhân giống cây Keo lai (Acacia hydrid) bằng phương pháp nuôi cấy mô tại tỉnh Cà Mau”.

       2.Diễn đàn bán đảo Cà Mau :

       - Kết quả dự án: “Nhân rộng mô hình nuôi sò huyết kết hợp trong vuông tôm”.

       - Luân canh một vụ lúa, một vụ tôm – Mô hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở Cà Mau.

       - Kết quả đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc tại khoa Huyết học lâm sàng Bệnh viện đa khoa Cà Mau năm 2016 – 2017”.

       - Hiện trạng quản lý các công trình thủy lợi trong nội ô thành phố Cà Mau.

       3.Trao đổi thảo luận

       - Khởi sắc cho nông nghiệp hàng hóa Cà Mau.

     - Tọa đàm về quy hoạch không gian vùng bờ và hội thảo tập buấn về quy hoạch xanh trong thực tiễn tại Cần Thơ.

       - Khởi nghiệp ở Cà Mau cần vượt qua những điều kiện đặc thù.

       - Nuôi tôm tít – Mô hình nuôi thủy sản mới, đạt hiệu quả cao.

      - Tập huấn: “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đựac sản của địa phương và tiếp xúc doanh nghiệp nhằm trao đổi, giải quyết khó khăn về vấn đề sở hữu trí tuệ”.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY