Tập san Thông tin KHCN quý III năm 2020

       I. Những vấn đề cơ bản:

       - Cách mạng công nghiệp 4.0: Những công nghệ sẽ làm thay đổi thế giới trong tương lai.

       - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

       - Cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phố biên, giáo dục pháp luật vùng dân tộc thiểu số.

       - Vai trò của chế phẩm sinh học, mô hình kinh tế bền vững và các định hướng nâng cao giá trị sản phẩm.

       - Mối nguy hại từ rác thải điện tử.

        II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau :

       - Kết quả 09 năm thực hiện nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 12-2-1011 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn 2011-2-2- huyện Phú Tân.

      - Công nghệ xử lý nước thải tại những cơ sỏ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

      - Kết quả dự án nuôi tôm thẻ chân trắng (LITOPENAEUS VANNAMEI) siêu thâm canh 3 giai đoạn theo công nghệ Semi-Biofloc tại xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

       - Giải pháp phát triển sản xuất tôm, lúa sạch, hữu cơ bền vững gắn với phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện Thới Bình.

       - Kết quả dự án nuôi tôm sú moana thâm canh hai giai đoạn theo quy trình công nghệ Semi-Biofloc tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau.

       - Cà Mau có thêm chứng nhận “lúa sinh thái Cà Mau”.

       - Một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Cà Mau.

       - Đánh giá công tác đào tạo cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2017-2019.                                                                 

       III. Trao đổi thảo luận

       - Một số lưu ý khi ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm đặc sản, đặc thù tỉnh Cà Mau.

       - Nuôi tôm quảng canh cái tiến 3 giai đoạn mô hình cần được nhân rộng ở vùng tôm – rừng.

       - Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ nông nghiệp hữu cơ.

       - Tập huấn và cập nhật, nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ.

       - Nâng cáo ý thức phòng chống bệnh dại trong cộng đồng.

       - Rạn nhân tạo – giải pháp bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!