Tập san Thông tin KHCN Quý IV năm 2016

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

- Lời ngỏ đầu xuân

- Ngành khoa học, công nghệ Cà Mau 20 năm xây dựng và phát triển

- Nhìn lại kết quả hoạt dộng KH&CN năm 2016

- Kết quả đạt được từ những mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu

- Góp sức xây dựng “tố chất” người nông dân mới

DIỄN ĐÀN BÁN ĐẢO CÀ MAU

- Các giải pháp phát triển nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Vi khuẩn từ tính – một đối tượng nghiên cứu triển vọng trong lĩnh vực vi sinh

- Thị trường khoa học công nghệ không thể thiếu truyền thông

- Tóm tắt đề tài mở rộng mặt cầu Trùm Thuật

NGƯỜI SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG CẦN BIẾT

- Phân tích kết cấu hạ tầng và kỹ thuật của mô hình nuôi tôm thâm canh tại Cà Mau

- Thực trạng và chính sách hỗ trợ xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn tỉnh Cà Mau

THƯ GIÃN

- Dạo chợ hoa tết sau 20 năm

- Rượu

TIN HOẠT ĐỘNG

- Năm mới ăn ngon nhưng phải được an toàn!

- Doanh nhân tuổi Dậu

- Anh Trương Thanh Phền người luôn tâm huyết với công tác từ thiện nhân đạo

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY