Tập san Thông tin KHCN Quý IV năm 2017

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

- Một số kết quả nổi bật trong hoạt động KH&CN tỉnh Cà Mau năm 2017.

- Tình hình kinh tế trang trại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp phát triển trang trại bền vững.

- Một số vấn đề quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.

- Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản tại một số nước.

- Kết quả trên các mặt hoạt động của Hội đồng KH & CN tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

DIỄN ĐÀN BÁN ĐẢO CÀ MAU

- Kỹ thuật ương ấu trùng ngao móng tay chúa (Cultellus maximus) (Gmelin, 1971).

- Kết quả nghiên cứu chất lượng nước tại vùng nuôi tôm công nghiệp tại Cà Mau.

- Nghiên cứu khiếm thính trẻ sơ sinh năm 2013 – 2014 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau.

- Thực trạng và giải pháp giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Đổi mới công tác chỉ đạo phòng, chống dịch đạt hiệu quả năm 2017.

TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

- Giới thiệu về hoạt động của Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau.

- Tôm khô Cà Mau – Đặc sản cần phát triển.

- Bồn bồn Cái Nước – sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể.

- Canh tác lúa thông minh – hướng đi mới của nông dân để sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu.

- IOT ứng dụng mạnh vào nông nghiệp Việt Nam.

- Năm mới ăn ngon nhưng phải được an toàn.

- Ứng dụng AHP và kiến thức bản địa lượng hóa tổng giá trị kinh tế của mô hình rừng kết hợp ở tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY