Tập san Thông tin KHCN quý IV năm 2018.

       1. Những vấn đề cơ bản

       - Một số kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau  năm 2018

       - Kết quả hoạt động phân tích, kiểm nghiệm sau một năm thành lập

       - Mô hình trồng lúa nổi thích ứng với biến đổi khí hậu

       - Nông sản có “Thương hiệu” cần có đột phá mới – để phát triển mỗi xã một sản phẩm

       2. Diễn đàn bán đảo Cà Mau

       - Một vài kết quả nối bật trong hoạt động thông tin và ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau năm 2018

       - Mộ số giải pháp quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng quảng canh, quảng canh cải tiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

       - Cần trạm dừng đạt chuẩn để giới thiệu du lịch Cà Mau

       - Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh năng suất cao sử dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn.

       - Thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

       - Thực trạng và Giải pháp bảo vệ môi trường các tuyến sông khu vực nội ô thành phố Cà Mau.

       3. Trao đổi và thảo luận

       - Hội thảo “Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng giống heo cao sản & giới thiệu về tập đoàn heo giống quốc tế AXIOM – Pháp”.

       - Nuôi tôm thâm canh và bảo vệ môi trường: hướng đến sự phát triển hiệu quả và bền vững.

        - Cần cảnh giác với một số căn bệnh mùa lạnh.

      - Hội thảo dự án nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh theo công nghệ Semi – Biofloc.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY