Tập san Thông tin KHCN quý IV năm 2019.

       I. Những vấn đề cơ bản

       - Một số kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau năm 2019

       - 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Cà Mau năm 2019

       - Kết quả bước đầu triển khai phương án hỗ trợ  Phát triển các nhãn hiệu đã được bảo hộ  Trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

       - Cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở vùng đbscl và  những điểm thắt cần tháo gỡ

       II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau

       - Kết quả Dự án Ứng dụng Biofloc trong Nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh theo quy trình công nghệ Semi - Biofloc tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

       - Một số giải pháp nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau

       - Cần khai sinh một thương hiệu cho lúa-gạo chất lượng cao của Cà Mau.

       - Trồng nông sản sạch bằng phân hữu cơ vi sinh được ủ bởi chế phẩm TDM EM

       - Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Cà Mau.

       III. Trao đổi và thảo luận

       - Kỹ thuật trồng cây gừng (gừng) trong điều kiện ở đô thị

       - Phát triển năng lực cho trẻ 5-6 tuổi thông qua các thí nghiệm khám phá khoa học

       - Nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn – mô hình cần được nhân rộng

       - Thành lập hợp tác xã là tổ chức đại diện để liên kết sản xuất gắn với quyền lợi của người dân

Xem chi tiết tại đây