Chế phẩm sinh học EMOZEO dạng đậm đặc

THÀNH PHẦN:

  • Bacillus subtilis: 2,5 x 103 CFU/ml;
  • Lactobacillus lactic: 6,9 x 107 CFU/ml;
  • Saccharomyces cerevisiae: 1,2 x 105 CFU/ml;

CÔNG DỤNG:

  • Phân hủy mùn bả hữu cơ, chất thải tôm, cua, cá trong môi trường nước nuôi thủy sản
  • Làm sạch đáy ao, bùn đen và mùi hôi thối (H2S, CH4).
  • Phân hủy nhanh chất thải, phân tôm, xác tảo, và thức ăn dư thừa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  • Cải tạo, xử lý trước khi nuôi thủy sản, liều lượng: 10 lít/1.000m3 nước.
  • Trong thời gian nuôi, liều lượng sử sụng: 3 lít/1.000m3 nước.
  • Định kỳ 7 – 10 ngày sử dụng 1 lần (tùy theo môi trường nước sử dụng 3- 7 ngày/lần).
  • Không sử dụng cùng lúc với các chất có nguồn gốc diệt khuẩn và kháng sinh.