Chế phẩm sinh học EMOZEO do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau sản xuất và phân phối, có tác dụng:

- Phân hủy nhanh chất thải, mùn bả hữu cơ, làm sạch đáy ao trong quá trình nuôi và sau thu hoạch.

- Giảm quá trình hình thành các khí độc: NH3, NO2, H2S…

- Duy trì vi sinh vật có lợi trong ao, hạn chế các loài vi khuẩn gây bệnh phát triển.

- Làm sạch đáy ao, ổn định môi trường nước, giảm mùi hôi.

- Làm giảm tảo nhanh, giảm nhớt, giảm bọt và làm nước sạch, tạo màu nước đẹp.

- Kích thích tôm bắt mồi, tăng khả năng hấp thu thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi.

- Cải thiện chất lượng nước một cách toàn diện, ổn định môi trường, giúp tôm, cá phát triển tốt.

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: Số 16, Vành Đai 2, Phường 9, Thành phố Cà Mau

Điện thoại: 0290.3837570, 0290.3592425.

Email: camautech@yahoo.com.vn, Website: http://www.camautech.vn, camautech.com.vn