Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau chuyên cung cấp một số loại giống phục vụ sản xuất chất lượng cao cho bà con nông dân như:

Heo rừng

Gà nòi lai

cá sặc rằn

Chuối cấy mô

Cá chình

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: Số 16, Vành Đai 2, Phường 9, Thành phố Cà Mau

Điện thoại: 0290.3837570, 0290.3592425.

Email: camautech@yahoo.com.vn, Website: http://www.camautech.vn, camautech.com.vn