Cây chuối cấy mô

Đặc Điểm cây giống: Cây chuối nuôi cấy mô là loại cây giống có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao, chất lượng ổn định, cây sạch bệnh, có khả năng chống chịu các tác nhân gây bệnh trong quá trình sản xuất, cho thu hoạch đồng loạt, có khả năng chịu úng, chịu hạn tốt.

Trồng cây nuôi cấy mô thu hoạch nhanh (khoảng 1 năm thu hoạch), cây cho  năng suất và chất lượng  quả cao hơn việc trồng chuối từ chồi. Hơn nữa việc trồng chuối từ mô chuốira buồng và chín đồng đều nên rất thích hợp trồng thành vùng sản xuất thâm canh chuối.Hiệu quả kinh tế cao, dễ tiêu thụ.