Tập san Thông tin KHCN quý II năm 2021

        Động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau.

        Chế phẩm sinh học giúp năng cao sức khỏe động vật thủy sản

        Thảo dược và định hướng nâng cao vai trò của thảo dược trong nuôi trồng thủy sản.

Tập san Thông tin KHCN quý III năm 2020

        - Cách mạng công nghiệp 4.0: Những công nghệ sẽ làm thay đổi thế giới trong tương lai

       - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp....