Tập san Thông tin KHCN quý II năm 2024

       - Ngành khoa học và công nghệ 65 năm xây dựng và phát triển.
       - Xuất hiện bệnh hậu ấu trùng mở đục (tpd) – bệnh mới tiềm ẩn trên tôm nuôi.
       - Nghiên cứu tổng quan về bệnh ehp trên tôm.

Tập san Thông tin KHCN quý IV năm 2023

       - Kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
       - Đánh giá kết quả đạt được và những thuận lợi, khó khăn trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thủy sản công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
       - Đẩy mạnh giáo dục đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ thanh niên ngày nay.

Tập san Thông tin KHCN quý III năm 2023

       - Kinh tế biển xanh: Sự kết hợp hài hòa và bản vệ biển bền vững.
       - Tín chỉ Carbon rừng - Tiềm năng lớn cần quan tâm, khai thác.
       - Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của Ba khía (Sesarma medei)ở giai đoạn ương giống.

Tập san Thông tin KHCN quý II năm 2023

       - Sản phẩm xanh từ các ngành tảo.

       - Tổng quan công nghệ đột phá trong nuôi trồng thủy sản công nghiệp.

       - Ô nhiễm rác thải nhựa - một vấn đề nan giải.

Tập san Thông tin KHCN quý I năm 2023

       - Tổng quan hiện trạng nghiên cứu và ứng dụng thảo dược trong ngành thủy sản.

       - Ứng dụng Marketing số hóa vào phát triển du lịch tại tỉnh Cà Mau.

       - Nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi siêu thâm canh.

Tập san Thông tin KHCN quý IV năm 2022

 - Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau năm 2022.

- Kết quả thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2022.

- Thực trạng và giải pháp về lao động nông thôn từ kết quả các cuộc điều tra thông kê.

Tập san Thông tin KHCN quý III năm 2022.

       - Ứng dụng công nghệ Biofloc trong sản xuất giống và ương giống tôm sú (Penaeus monodon).

       - Kết quả ứng dụng hệ thống máy đo môi trường tự động trong nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại Cà Mau.

       - Bước đầu ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc tại tỉnh Cà Mau.