Chuối Xiêm sinh thái – Cà Mau.

       Ngày 28/07/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Thông tin....

Cá bớp Hòn Chuối – Cà Mau.

       Ngày 28/07/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Phân tích...

Thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm ghẹ xanh (Portunus pelagicus) tại tỉnh Cà Mau.

       Ngày 09/06/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Chi cục Thủy sản Cà Mau....

Nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh theo quy trình công nghệ Semi – Biofloc tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

       Ngày 17/02/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Phòng Nông nghiệp...

Xây dựng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho 02 sản phẩm “Mực Sông Đốc Cà Mau” và “Cá thòi lòi Đất Mũi – Cà Mau”.

     Ngày 29/07/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL...

Xây dựng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Lúa sạch Thới Bình”.

       Ngày 29/07/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL...

Nuôi tôm sinh thái có sử dụng chế phẩm men vi sinh.

       Ngày 04/02/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho...

Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn.

       Ngày 04/02/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho....