Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn không qua bể tự hoại.

       Nước thải sinh hoạt  là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của con người: nước thải tắm giặt, vệ sinh, nước thải từ các khu nhà bếp ăn.....

Công nghệ xử lý nước thải tại nguồn không qua bể tự hoại cho các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám tư nhân....

     Theo đó phòng khám nha khoa, phòng khám đa khoa, các bệnh viện tư nhân, bệnh viện nhà nước, trung tâm y tế,  trung tâm phẩu thuật thẩm mỹ, chuyên khoa khám bệnh tư nhân phải thực hiện xây dựng hệ thống....

Hệ thống túi ủ Biogas làm bằng vật liệu HDPE phụ vụ xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh.

      - Cà Mau là một tỉnh có tiềm năng rất lớn về nuôi trồng thủy sản, trong đó tôm  sú, tôm thẻ nuôi theo hình thức thâm canh và siêu thâm canh là mô hình nuôi chính được chú trọng để phát triển....

Chuyên Cung cấp cá chình giống nhiều kích cỡ

       Cá chình bông (Anguilla marmorata) là một đối tượng nuôi có tốc độ tăng trưởng nhanh, giá trị kinh tế cao, có tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Cá có thể sống trong môi trường nước ngọt, lợ, mặn và có thể nuôi thâm canh....

Chuyên cung cấp giống cây ăn quả!

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau chuyên  cung cấp các loại cây giống...

Chuối cấy mô Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Chuối là loại cây ăn quả nhiệt đới, ngắn ngày, dễ trồng và cho sản lượng khá cao, trung bình có thể đạt năng suất 20-30 tấn/ha. Ở nước ta, khí hậu bốn mùa đều phù hợp cho chuối phát triển, từ Bắc đến Nam, đồng bằng cũng như miền núi, ở đâu và mùa nào cũng có chuối....

Kiểm định an toàn bức xạ

Cùng với sự phát triển khoa học và công nghệ, kỹ thuật bức xạ và hạt nhân đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội: y tế, công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học…