Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào là phương pháp nhân giống vô tính tiên tiến nhất hiện nay. Bộ phận để nhân giống có thể là ngọn cây, ngọn cành, nhánh, lá, hoa, rễ cây.Cây được sản xuất từ nuôi cấy mô tế bào là cây được tuyển chọn và sạch bệnh, cây sinh trưởng và phát triển tốt, độ đồng đều cao. Hệ số nhân giống cao so với các phương pháp khác.

Một số hình ảnh nhân giống bằng phương pháp cây mô thực vật mà Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ đã thực hiện thành công:


Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: Số 16, Vành Đai 2, Phường 9, Thành phố Cà Mau

Điện thoại: 0290.3837570, 0290.3592425.

Email: camautech@yahoo.com.vn, Website: http://www.camautech.vn, camautech.com.vn