Công nghệ biogas sử dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm

Quá trình sản xuất khí sinh học là tiến hành gây lên men sinh học các chất hữu cơ như: các chất thải của nông nghiệp, phân gia súc, gia cầm và các chất thải công nghiệp phân hủy trong môi trường yếm khí để sinh ra khí mêtan (CH4), cacbon điôxít (CO2) và khí sulfua hydro (H2S).

Biogas được Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau làm chủ công nghệ vào năm 2005, khí sinh học ngày càng được phát triển rộng rãi quy mô hộ gia đình ở thành thị và nông thôn trong tỉnh Cà Mau. Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Biogas đã được CaMauTech làm chủ công nghệ, hàng năm đã tư vấn, lắp đặt khoảng 300 hệ thống Biogas cho các hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.