Chuyên đề Khoa học Công nghệ

Ứng dụng Công nghệ Semi-Biofloc nuôi thâm canh thẻ chân trắng tại Cà Mau.

Ứng dụng biogas trong chăn nuôi để xử lý chất thải của ao nuôi tôm siêu thâm canh. Vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn khí gas sử dụng.