Giấy mời cộng tác viết bài đăng trên Tập san Thông tin KH&CN tỉnh Cà Mau

       Kính gửi:     - Quý Cộng tác viên;

                            - Lãnh đạo, công chức, viên chức Sở KH&CN.

       Với mục tiêu cung cấp, phổ biến, tuyên truyền những thông tin về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN và đổi mới sáng tạo vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau. Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2024, Ban Biên tập Tập san Thông tin KH&CN tỉnh Cà Mau (BBT) trân trọng kính mời quý cộng tác viên trong và ngoài tỉnh; quý lãnh đạo, công chức, viên chức Sở KH&CN tham gia viết bài cộng tác cho Tập san số quý II/2024 với định hướng nội dung như sau: 

       Các bài viết về đánh giá về thành tựu, kết quả tiêu biểu, nổi bật trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN và đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực như: sản xuất nông - lâm - ngư; lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, môi trường và khai thác bền vững nguồn tài nguyên; các bài viết giới thiệu, tuyên truyền về các mô hình tiêu biểu về ứng dụng tiến bộ KH&CN để nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các lĩnh vực khác.

       Bài viết của cộng tác viên được trình bày bằng phần mềm Microsoft Word, định dạng khổ giấy A4, cỡ chữ 14, Font chữ Times New Roman; bài viết có sử dụng hình ảnh, biểu bảng minh họa hoặc sử dụng tài liệu tham khảo thì cần phải chú thích, trích dẫn nguồn. Cộng tác viên gửi bài cộng tác cho Tập san cần ghi đầy đủ họ và tên, số điện thoại, đơn vị công tác (nếu có), tài khoản ngân hàng (nếu có), để thuận tiện cho Ban biên tập trả nhuận bút khi bài viết được đăng tải. Bài viết, hình ảnh được sử dụng BBT sẽ trả nhuận bút theo quy định hiện hành.

       Cộng tác viên gửi bài viết, hình ảnh cộng tác về:

       Địa chỉ email: camautech69@gmail.com 

       Hoặc tài khoản Zalo số 0942.563663 (Đ/c Nguyễn Thị Mỹ - Thư ký BBT Tập san) chậm nhất hết ngày 30/4/2024. 

       Mọi thông tin cần trao đổi xin liên hệ số điện thoại (0290) 3592425 hoặc Zalo 0942.563663.

       Ban Biên tập Tập san Thông tin KH&CN tỉnh Cà Mau rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công tác viên./.

       BAN BIÊN TẬP TẬP SAN KHCN