Tập huấn cập nhật, nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ

       Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-SKHCN ngày 19/3/2020 về việc triển khai Phương án Hỗ trợ phát triển nhãn hiệu (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận) đã được bảo hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức 02 lớp tập huấn về quản lý và khai thác có hiệu quả đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận được bảo hộ trong tỉnh Cà Mau.

       Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 16 - 18/9/2020, khoảng 50 người tham dự, thành phần tham dự gồm đại diện một số Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố Cà Mau; đại diện Ban quản lý các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; các Hợp tác xã, Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất có liên quan đến nhãn hiệu được bảo hộ trong tỉnh.

       Trong 03 ngày tập huấn, đại biểu đã được các giảng viên có kinh nghiệm truyền đạt những kiến thức tổng quan về vai trò của SHTT; Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; Quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; Xây dựng và phát triển thương hiệu các đặc sản địa phương; Các biện pháp bảo vệ và thực thi quyền SHTT. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giới thiệu, cập nhật kiến thức mới về lĩnh vực SHTT và an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế hiện nay.

       Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu đã nắm bắt được tầm quan trọng của SHTT trong sản xuất kinh doanh để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng, bảo hộ và phát triển các thương hiệu đặc sản gắn với lợi thế của doanh nghiệp, thế mạnh của địa phương và theo chủ trương chính sách của nhà nước. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để đại biểu gặp gỡ các chuyên gia, doanh nghiệp để trao đổi, thảo luận về các cơ chế bảo hộ đối nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; đề ra các giải pháp quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa phương; giải đáp những khó khăn trong công tác quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu nhằm giúp các đơn vị, địa phương phát huy hiệu quả nhãn hiệu sản phẩm đã được bảo hộ.

          Hình ảnh. Trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “lúa sinh thái Cà Mau” tại lớp tập huấn cập nhật, nâng cao kiến thức về Sở hữu trí tuệ

       Bên cạnh đó, chiều cùng ngày 18/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “lúa sinh thái Cà Mau” cho đơn vị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh sở hữu, quản lý khai thác sử dụng nhãn hiệu, với thời gian bảo hộ kéo dài 10 năm. Đây là cơ hội để quảng bá, giới thiệu và nâng cao giá trị thương hiệu lúa sinh thái tỉnh Cà Mau trên thị trường trong và ngoài nước. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cà Mau đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 19 Giấy chứng nhận bảo hộ cộng đồng, trong đó 10 nhãn hiệu tập thể 10 và 09 nhãn hiệu chứng nhận. 

       Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, việc phát huy vai trò của SHTT là yêu cầu tất yếu để xây dựng nền kinh tế tri thức, thông qua lớp tập huấn, các học viên không chỉ có thêm các kỹ năng, kiến thức chuyên môn sâu về SHTT để phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội, mà còn giúp cho các địa phương phát triển sản phẩm chủ lực, nâng cao giá trị, hình ảnh thương hiệu và khả năng cạnh tranh khi tham gia vào các mối quan hệ thương mại.

Tô Thảo Đang - Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN