Thông báo về mở khóa đào tạo An toàn bức xạ trong lĩnh vực Y tế và Công nghiệp!

THÔNG BÁO
       Mở khoá đào tạo ATBX tại tỉnh Cà Mau năm 2019.
       Trân trọng kính lời quý học viên đã đăng ký tham dự học khoá đào tạo ATBX trong lĩnh vực Y Tế, và công nghiệp có mặt lúc 7h30 ngày 12/6/2019 tại hội trường sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau để tham dự khai giảng khoá đào tạo.
       ĐC: 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, tp. Cà Mau
       ĐT: 0919942005
       Lưu ý: Chúng tôi vẫn nhận học viên đến theo học cho đến ngày khai giảng.

- Xem thông báo học ATBX trong lĩnh vực Y tế : Tại đây
- Xem thông báo học ATBX trong lĩnh vực Công nghiệp : Tại đây