Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm cà mau được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường đầu tư năng lực thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm đã đầu tư máy móc, trang thiết bị và xây dựng hồ sơ, thủ tục pháp lý đăng ký hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Tổng cục Môi trường. Đến nay, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu: VIMCERTS 232 (Quyết định số 1160/QĐ-BTNMT ngày 09/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu: VIMCERTS 232

       Theo đó, Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm sẽ thực hiện quan trắc hiện trường và phân tích môi trường đối với nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất. Lĩnh vực và phạm vi thực hiện như sau:

       Thời gian qua, Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm đã thực hiện nhiều mẫu kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Với lực lượng kiểm nghiệm viên đã được đào tạo chuyên sâu và tham gia các chương trình thử nghiệm trong nước và nước ngoài, cùng với nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại luôn đáp ứng các yêu cầu phân tích, kiểm nghiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Các hoạt động phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm gồm có:

       Về xét nghiệm bệnh động vật thủy sản:

       Xét nghiệm virut gây bệnh trên nền mẫu tôm giống, tôm thương phẩm, tôm bố mẹ, và nước nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp Realtime PCR như: Virus gây bệnh: Còi (MBV); Đốm trắng (WSSV); Đầu vàng (YHV); hội chứng Taura (TSV); khối gan tụy (HPV); hoại tử cơ (IMNV); hoại tử gan tụy cấp (AHPND)/ Bệnh tôm chết sớm (EMS);

       Bệnh do ký sinh trùng; bệnh do vi khuẩn Vibrio spp;

       Thực vật nổi, động vật nổi, động vật đáy, …

       Ngoài ra Trung tâm còn triển khai kiểm tra sàng lọc nhanh virus gây bệnh Còi bằng phương pháp nhuộm Malachite green (soi tươi) trước khi thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp Realtime PCR.

       Về phân tích, kiểm nghiệm lĩnh vực sinh học:

       Phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong nước ăn uống; thủy sản và sản phẩm thủy sản; sản phẩm trứng; thịt; nhuyễn thể hai mảnh vỏ; khô và các sản phẩm từ khô; rau, quả, thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, môi trường nước, đất,…: tổng vi sinh vật hiếu khí; Enterobacteriaceae; Vibrio cholerae; E.Coli; Coliform; Staphylococcus aureus; Salmonella; Vibrio parahaemolyticus; Vibiro spp;...

       Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm theo quy định cuả Bộ Y tế.

       Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm theo quy định của bộ, ngành có liên quan.

       Về phân tích, kiểm nghiệm kháng sinh, hóa lý:

       Phân tích các chỉ tiêu trong thủy sản và sản phẩm thủy sản; thịt và các sản phẩm thịt, thức ăn chăn nuôi, …: Chloramphenicol (CAP); Nitrofuran (AOZ, AMOZ); Trifluralin; Clenbuterol; Salbutamol; độc tố Aflatoxcin…

       Dư lượng thuốc trừ sâu họ Chlor, họ Phospho, họ Cúc, họ Carbamate; dư lượng thuốc diệt nấm, diệt cỏ.

       Dư lượng kim loại nặng: As, Pb, Hg, …

       Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải...), môi trường không khí, môi trường đất, …

       Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm theo quy định cuả Bộ Y tế.

       Hiện tại, Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm đã hoàn tất Dự án đầu tư tăng cường năng lực Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương giai đoạn 2019 – 2021, đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện trong thời gian tới.

       Với năng lực phân tích, kiểm nghiệm hiện có, cùng với Dự án đầu tư tăng cường năng lực Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm nêu trên và với việc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, các hoạt động phân tích, kiểm nghiệm của Trung tâm sẽ ngày càng hoạt động có hiệu quả, góp phần phục vụ quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; là đối tác tin cậy cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau