Vi sinh vật từ rừng ngập mặn tiềm năng xử lý nước nuôi tôm.

       Rừng ngập mặn là vùng sinh thái có mức sinh trưởng cao và đa dạng sinh học phong phú. Loại hình sinh thái này khư trú dọc theo các bờ biển vùng nhiệt đới, chiếm 60 -70% diện tích bờ biển trên trái đất. Nằm ở vị trí trung gian giữa biển và đất liền, rừng ngập mặn có vai trò như hệ thống lọc đối với các nguồn nước từ đất liền ra biển, do vậy có ảnh hưởng lớn đến đặc điểm sinh thái tại các vùng biển gần bờ.

Ảnh: Rừng ngập mặn (xã Tam Giang Đông-Cà Mau)

       Một nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu sinh học của vùng Tây Bắc (CIBNOR) phân tích vi sinh vật từ các khu vực rừng ngập mặn để giảm ô nhiễm từ nước thải từ ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản (NTTS).

       Trong NTTS, khái niệm về vi khuẩn có lợi bao gồm các khái niệm về probiosis, kiểm soát sinh học và xử lý sinh học. Mặc dù trên thực tế các cơ chế của tác động là chưa hoàn toàn rõ ràng tuy nhiên việc ứng dụng vi sinh trong xử lý nước đã mang lại những cải tiến đáng kể trong NTTS bằng việc ổn định chất lượng nước nuôi tôm, hạn chế khí độc tích lũy trong ao giúp tăng cường sức khỏe tôm.

       Các vi sinh vật sẽ được ứng dụng để giảm mức độ của các hợp chất đạm trong ao nuôi tôm thâm canh, như amoni, nitrit và nitrat. Các hợp chất này được tạo ra thông qua quá trình tiêu hóa của tôm, thức ăn thừa, cũng như các chất hữu cơ từ vi khuẩn, tảo chết và khung xương.

Ảnh: Rừng đước-mô hình tôm rừng (Năm Căn- Cà Mau)

       Amoniac, nitrit và nitrat được coi là chất gây ô nhiễm có thể tác động hệ sinh thái biển với sự gia tăng của tảo độc gây ra hiện tượng thủy triều đỏ. Nghiên cứu đã xác định bảy vi sinh vật: Bacillus sp., nấm men, Candida sp., Rhizobium sp., Pseudomonas sp., Phenylobacterium sp., và Macrococcus sp., tiềm năng công nghệ sinh học cần thiết trong công nghệ xử lý nước thải nuôi trồng.

       Trong đó các nhóm vi khuẩn kỵ khí (Desulfovibrio và Geobacter) đóng vai trò quan trọng trong quá trình cố định nitơ tại rừng ngập mặn. Và còn một lượng lớn vi khuẩn tham gia quá trình này thuộc nhóm chưa phân lập được. Do đó cần có nhiều nghiên cứu sâu hơn để ứng dụng những vi khuẩn này trong việc xử lý nước thải nhất là nước thải quá trình nuôi tôm.

 Triệu Tuấn