Vĩnh Long: Nuôi cá thát lát cườm trong vèo kết hợp cá sặc rằn trong ao.

       Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long, Trạm Khuyến nông huyện Bình Tân kết hợp với Uỷ ban nhân dân xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Tân) tiến hành giao 12.500 con cá thát lát cườm và 10.000 con cá sặc rằn giống cho 05 hộ nông dân thực hiện mô hình “Nuôi cá thát lát cườm trong vèo kết hợp cá sặc rằn trong ao”.

       Đây là mô hình thuộc Dự án “Hỗ trợ nuôi ghép một số đối tượng thuỷ sản có hiệu quả kinh tế theo hướng liên kết sản xuất giai đoạn 2018 - 2020”. Dự án được thực hiện với mục tiêu góp phần phát triển nghề nuôi thuỷ sản của tỉnh theo hướng liên kết sản xuất có hiệu quả kinh tế ở quy mô nông hộ, đáp ứng yêu cầu về nguồn thực phẩm thuỷ sản có giá trị, đạt chất lượng trên thị trường, đồng thời giúp người nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích ao nuôi.

Cá Thát Lát Cườm giống.

       Tham gia mô hình, mỗi hộ nông dân sẽ được hỗ trợ 100% chi phí tập huấn, hội thảo nhân rộng mô hình, 100% chi phí mua con giống cá thát lát cườm và cá sặc rằn, 30% chi phí mua thức ăn, phần còn lại sẽ do nông dân đối ứng. Phương thức nuôi trong mô hình là cá thát lát cườm được nuôi trong vèo lưới có kích thước 100m2 còn cá sặc rằn sẽ được thả nuôi trong ao nhằm tận dụng thức ăn dư thừa từ cá thát lát cườm. Dự kiến thời gian nuôi từ 6 – 7 tháng sẽ tiến hành thu hoạch, trọng lượng trung bình đối với cá thát lát cườm từ 300 - 450 g/con và cá sặc rằn đạt trọng lượng từ 100 – 120g/con.

       Trước đó, các hộ nông dân tham gia mô hình và các hộ nuôi cá tại địa phương đã được Trạm Khuyến nông huyện Bình Tân tập huấn kỹ thuật nuôi ghép cá thát lát cườm với cá sặc rằn nhằm giúp các hộ nông dân nắm bắt được quy trình kỹ thuật nuôi và ứng dụng vào thực tế mô hình.

Minh Luân - Trạm Khuyến nông huyện Bình Tân – Vĩnh Long