Chế phẩm sinh học EMOZEO dạng bột

Chế phẩm sinh học EMOZEO dạng bột

THÀNH PHẦN:Bacillus subtilis: 6 x 106 CFU/ml;Lactobacillus lactic: 4 x 106 CFU/ml;Saccharomyces cerevisiae: 7,3 x 108 CFU/ml;CÔNG DỤNG:Làm sạch đáy ao dơ, bùn đen và có mùi hôi thối (H2S, CH4).Phân hủy nhanh chất thải,...

Xem chi tiết
 Chế phẩm sinh học EMOZEO dạng đậm đặc

Chế phẩm sinh học EMOZEO dạng đậm đặc

THÀNH PHẦN:Bacillus subtilis: 2,5 x 103 CFU/ml;Lactobacillus lactic: 6,9 x 107 CFU/ml;Saccharomyces cerevisiae: 1,2 x 105 CFU/ml;CÔNG DỤNG:Phân hủy mùn bả hữu cơ, chất thải tôm, cua, cá trong môi trường nước nuôi thủy sảnLàm...

Xem chi tiết