Chế phẩm sinh học EMOZEO dạng bột

Chế phẩm sinh học EMOZEO dạng bột

THÀNH PHẦN:Bacillus subtilis: 6 x 106 CFU/ml;Lactobacillus lactic: 4 x 106 CFU/ml;Saccharomyces cerevisiae: 7,3 x 108 CFU/ml;CÔNG DỤNG:Làm sạch đáy ao dơ, bùn đen và có mùi hôi thối (H2S, CH4).Phân hủy nhanh chất thải,...

Xem chi tiết
 Chế phẩm sinh học EMOZEO dạng đậm đặc

Chế phẩm sinh học EMOZEO dạng đậm đặc

THÀNH PHẦN:Bacillus subtilis: 2,5 x 103 CFU/ml;Lactobacillus lactic: 6,9 x 107 CFU/ml;Saccharomyces cerevisiae: 1,2 x 105 CFU/ml;CÔNG DỤNG:Phân hủy mùn bả hữu cơ, chất thải tôm, cua, cá trong môi trường nước nuôi thủy sảnLàm...

Xem chi tiết
 Công nghệ biogas sử dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm

Công nghệ biogas sử dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm

Quá trình sản xuất khí sinh học là tiến hành gây lên men sinh học các chất hữu cơ như: các chất thải của nông nghiệp, phân gia súc, gia cầm và các chất thải...

Xem chi tiết
 Hệ thống túi ủ Biogas làm bằng vật liệu HDPE sử dụng trọng nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh.

Hệ thống túi ủ Biogas làm bằng vật liệu HDPE sử dụng trọng nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh.

- Cà Mau là một tỉnh có tiềm năng rất lớn về nuôi trồng thủy sản, trong đó tôm  sú, tôm thẻ nuôi theo hình thức thâm canh và siêu thâm canh là mô hình...

Xem chi tiết