Cách dẫn dụ và duy trì thiên địch trong vườn cây ăn trái.

       Thiên địch của sâu, rầy là những sinh vật ăn sâu, rầy bảo vệ cây ăn trái. Một số loại điển hình trong vườn cây ăn trái như: Kiến Vàng, Nhện, Chuồn Chuồn, Bọ Rùa, Kiến Ba Khoang, các loại ong… sau đây là một số cách dẫn dụ và duy trì thiên địch trong vườn cây ăn trái:

       - Cách dẫn dụ và duy trì Kiến vàng: Thu gom các tổ Kiến vàng từ nơi khác đem về vườn cây ăn trái. Vườn cây ăn trái phải treo sẵn các loại thức ăn mà Kiến vàng ưa thích như xác động vật chết, mật mía đường…. để duy trì Kiến vàng; thường xuyên tạo nguồn thức ăn, tạo nơi làm tổ cho Kiến vàng, căng dây từ cây này sang cây khác để kiến di chuyển khắp vườn cây, không nên phun thuốc bảo vệ thực vật nơi có Kiến vàng, không hun khói lên cây ăn trái nơi có Kiến vàng bám trụ làm tổ. Xung quanh vườn bố trí các mương bao để kiến không thể đi ra bên ngoài vườn.

Hình ảnh Kiến vàng ăn trứng và sâu non

        - Cách dẫn dụ nhện và duy trì Nhện: Thu gom Nhện từ nơi khác đem về vườn cây ăn trái. Vườn cây ăn trái phải treo sẵn các loại thức ăn mà Nhện ưa thích như các loại Bướm, Cà cào, Châu chấu … Để duy trì Nhện thường xuyên tạo nguồn thức ăn, tạo nơi làm tổ cho Nhện, không nên phun thuốc bảo vệ thực vật nơi có Nhện, không hun khói lên cây ăn trái nơi có Nhện cư trú. Nhện là loại thức ăn của nhiều loại gặm nhắm như  Chuột, Sóc, Dơi cần tiêu diệt hoặc xua đuổi chúng để bảo vệ Nhện. Xung quanh vườn bố trí các mương xung quanh vườn để Nhện không thể đi ra bên ngoài vườn.

 - Cách dẫn dụ và duy trì các loài Ong ký sinh: Xung quanh vườn cây ăn trái trồng các loại hoa như :Hoa sao nhái, Hoa cẩm chướng, Hoa cúc, Hoa quỳ,Hoa hướng dương, Bông trang,...để thu hút các loài Ong ký sinh. Không nên hun khói hoặc phun ( thuốc bảo vệ thực vật gần các loại hoa này vì các loại hoa dễ chết khi có thuốc bảo vệ thực vật. 

Hình ảnh Ong ăn sâu

      -Cách dẫn dụ và duy trì Ruồi xám: Xung quanh vườn cây ăn trái treo các loại trái cây chín như: Chuối, Mận, Ổi,...để thu hút các loài Ruồi xám. Không nên hun khói hoặc phun thuốc bảo vệ thực vật trong vườn cây ăn trái.

Hình ảnh Ruồi xám

      -Cách dẫn dụ và duy trì Bọ ngựa:

       Xung quanh vườn cây ăn trái không nên hun khói hoặc phun thuốc bảo vệ thực vật trong vườn cây ăn trái. Bọ Ngựa là loại thức ăn của nhiều loại gặm nhắm như:  Chuột, Sóc, Dơi cần tiêu diệt hoặc xua đuổi chúng để bảo vệ Bọ Ngựa.

Hình ảnh Bọ Ngựa

       Việc sử dụng các loài thiên địch để bảo vệ cây trồng nói chung và trong vườn cây ăn trái nói riêng là việc làm cần thiết hiện nay để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường./.

KS. Dương Văn Khoa