Cung cấp giống cây bằng phương pháp nuôi cấy mô

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, Trung tâm là đơn vị có đủ cơ sở vật chất, chức năng và nguồn nhân lực có khả năng sản xuất và cung ứng các giống keo lai, các giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

        Để chủ động trong công tác sản xuất, nhân giống trong phòng nuôi cấy mô và ra cây giống đạt tiêu chuẩn, Trung tâm trân trọng thông báo đến các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trồng các giống cây cấy mô gồm: keo lai (BV32, AH7, AH1...), keo lá tràm, các giống chuối (chuối già philippine, chuối xiêm, chuối sáp,....) liên hệ với Trung tâm để đặt hàng sản xuất và cung cấp trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

         Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau. 

         Địa chỉ: Số 16, đường Mậu Thân, Phường 9, Tp. Cà Mau. 

         Điện thoại: 0290 3837570, DĐ: 0947 394041 (gặp Ks. Nguyễn Chí Thành).