Khai mạc Lễ Khai trương Trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp (Trạm IPPlatform) và Tập huấn kỹ năng khai thác thông tin trên IPPlatform tại Cà Mau

Đại biểu khai trương trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp - Ảnh Tg

       Ngày nay, việc tiếp cận kịp thời và khai thác hiệu quả thông tin sở hữu công nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động quản lý và phát triển tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Với doanh nghiệp khai thác hiệu quả thông tin sở hữu công nghiệp giúp đầu tư hợp lý cho nghiên cứu, bảo hộ kịp thời kết quả nghiên cứu sáng tạo và khai thác hợp pháp các tài sản trí tuệ, đặc biệt là công nghệ, sáng chế, nhãn hiệu từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Với các cơ quan quản lý, khai thác hiệu quả thông tin sở hữu công nghiệp góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

       Nhận thấy được vấn đề trên, thời gian qua Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh Cà Mau đã có nhiều hoạt động tham mưu cho tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, trong đó, để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương về sở hữu trí tuệ tại địa phương có thể kể đến như: Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030; Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cà Mau đến năm 2030; Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Đề án Hỗ trộ phát triển nhãn hiệu đã được bảo hộ đối với các sản phẩm đặc sản, đặc thù của tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

       Nhằm hỗ trợ khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp thông qua Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp, phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân góp phần thực hiện các giải pháp của Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ngày 16/9/2022, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau ký Thoả thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ, khai trương Trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp (Trạm IPPlatform) và tổ chức hội nghị tập huấn khai thác thông tin trên IPPlatform.

       Tham dự sự kiện trên có ông Tạ Quang Minh - Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ; ông Châu Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Cà Mau, cùng đại các sở, ngành, hiệp hội, đoàn thể, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các cơ quan truyền thông, báo chí đến tham dự ghi hình. Trạm IPPlatform là trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp, đây là Trạm IPPlatform đầu tiên tại tỉnh Cà Mau và là Trạm IPPlatform thứ 19 trên cả nước cho phép người dùng tra cứu, cập nhật thông tin cũng như sử dụng các dịch vụ thông tin, hỗ trợ mua bán dịch vụ, đối tượng sở hữu công nghiệp và tài sản trí tuệ. Trạm IPPlatform được đặt trong trụ sở Sở khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau. IPPlatform sản phẩm thuộc Chương trình 2075, xây dựng thử nghiệm vào tháng 6 năm 2019 và chính thức vận hành vào tháng 5 năm 2020. IPPlatform được hiểu là nền tảng dữ liệu và dịch vụ về sở hữu công nghiệp là công cụ, nguồn cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp của cả nước mà mọi người dân có thể tra cứu, khai thác, tìm hiểu khi thực hiện các quyền về sở hữu công nghiệp tại các địa chỉ https://ipplatform.gov.vn/http://www.most.gov.vn/http://vipri.gov.vn/; www.vjst.vn

Phát biểu của ông Tạ Quang Minh, Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Ảnh Tg

       Phát biểu tại sự kiện ông Tạ Quang Minh - Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ khẳng định, Trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp đi vào hoạt động sẽ là điều kiện thuận lợi trong hoạt động nghiên cứu, tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hóa, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong toàn tỉnh Cà Mau. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ tích cực phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau thực hiện các hoạt động về sở hữu trí tuệ như tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ thông qua việc phổ biến nền tảng IPPlatform; tư vấn các khía cạnh pháp lý, kỹ thuật, kinh tế của tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ. Người dùng được hỗ trợ tra cứu, cung cấp thông tin về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm: thông tin về tình trạng kỹ thuật; phạm vi khả năng bảo hộ, sử dụng; đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho nhân lực; nghiên cứu khoa học; tư vấn xây dựng công cụ quản trị tài sản trí tuệ trên Nền tảng IPPlatform (Dashboard). Mặt khác, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ; các hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch, chương trình, dự án do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau chủ trì quản lý, thực hiện...

       Sau khi thống nhất nội dung hợp tác Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ, triển khai thiết lập vận hành Trạm Khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu trí tuệ trên Nền tảng IPPlatform với sự chứng kiến của các đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, các bên cam kết sẽ cùng nỗ lực hợp tác để triển khai hiệu quả thỏa thuận đã ký kết, đưa Trạm IPPlatform vào hoạt động để kịp thời phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Cà Mau và Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ ký thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ - Ảnh Tg.

       Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cũng triển khai tập huấn “Nâng cao năng lực khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp” gồm các chủ đề: giới thiệu về công cụ tra cứu thông tin và các tính năng hữu ích của Nền tảng IPPlatform; hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế, nhãn hiệu trên Nền tảng IPPlatform; hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về sở hữu công nghiệp; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Giao diện quản trị tài sản trí tuệ riêng của tỉnh Cà Mau phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ…

Tập huấn “Nâng cao năng lực khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN” - Ảnh Tg

       Việc thiết lập IPPlatform tại Sở Khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau là hết sức cần thiết, nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp cận, khai thác dễ dàng các thông tin Sở hữu công nghiệp cũng như sử dụng các dịch vụ cần thiết về Sở hữu công nghiệp, phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng như nghiên cứu, tạo dựng tài sản trí tuệ, bảo hộ, bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ, thương mại hóa tài sản trí tuệ,… Từ đó mang lại các lợi ích thiết thực cho các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và cung cấp các dịch vụ sở hữu công nghiệp có chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thúc đẩy sáng tạo, đổi mới công nghệ, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thảo Đang - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau