Tận dụng phế phẩm để tăng sức cạnh tranh

       Hợp tác xã (HTX) nuôi trồng thuỷ sản Cái Bát, xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước tận dụng phế phẩm nguyên liệu làm thức ăn bổ sung cho cua, gia súc, gia cầm bước đầu khá hiệu quả, mở hướng đi mới cho sản phẩm OCOP chả cá phi.

       Sản phẩm chả cá phi của Hợp tác xã (HTX) nuôi trồng thuỷ sản Cái Bát chọn tham gia sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau năm 2020. Giám đốc HTX nuôi trồng thuỷ sản Cái Bát Nguyễn Hoàng Ân cho biết, để chế biến sản phẩm chả cá phi phải trải qua nhiều công đoạn. Trung bình 3 kg cá phi nguyên liệu sau khi chế biến sẽ cho ra 1 kg chả cá phi. Trong quá trình chế biến phải loại bỏ ít nhất 2 kg phế phẩm, nếu vứt bỏ không chỉ gây lãng phí, mà còn làm ô nhiễm môi trường không khí và nguồn nước, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động nuôi thuỷ sản ở địa phương. Vậy là HTX khuyến cáo bà con xã viên tận dụng phế phẩm làm thức ăn bổ sung cho cua nuôi, hoặc bán từ 3.000-5.000 đồng/kg.

Quy trình ép lấy thịt cá phi làm chả.

       Từ khi sản phẩm chả cá phi của HTX được huyện Cái Nước công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và đề nghị tỉnh công nhận, sức tiêu thụ tăng hơn so với trước. Hiện trung bình mỗi ngày HTX cho ra ít nhất 50 kg chả, đồng nghĩa với phế phẩm tăng lên ít nhất 100 kg mỗi ngày.

       Tuy nhiên, nuôi cua xen canh trong vuông mang tính thời vụ, không thả nuôi quanh năm như tôm sú, chủ yếu tập trung thả nuôi vào thời điểm tháng 7 âm lịch và cho thu hoạch vào dịp cuối năm để bán được với giá cao. Trong khi đó, hoạt động của HTX lại diễn ra quanh năm, phế phẩm rất dư thừa nên HTX chuẩn bị đầu tư máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, có thể làm thức ăn bổ sung cho tôm nuôi thâm canh, siêu thâm canh để tiết kiệm chi phí sản xuất cho bà con xã viên.

       Việc tận dụng phế phẩm của HTX được xem là cách làm sáng tạo, qua đó không chỉ giúp bà con xã viên tiết kiệm chi phí sản xuất, mà còn góp phần giúp HTX giải quyết được bài toán bảo vệ môi trường, tạo nguồn thu từ phế phẩm, giảm giá thành chế biến và nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm OCOP trên thị trường./.

Việt Tiến

Nguồn: http://baocamau.com.vn/kinh-te/tan-dung-phe-pham-de-tang-suc-canh-tranh-67037.html