Tập huấn: “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản của địa phương, và tiếp xúc doanh nghiệp nhằm trao đổi, giải quyết khó khăn về vấn đề Sở hữu trí tuệ”.

       Ngày 27 - 28/9/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu Việt Nam tổ chức tập huấn “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản của địa phương và tiếp xúc doanh nghiệp nhằm trao đổi, giải quyết khó khăn về vấn đề SHTT”. Tham dự lớp tập huấn gồm đại diện một số Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố; Hội Nông dân các huyện/thành phố, đại diện Ban quản lý các  nhãn hiệu tập thể, các Hợp tác xã, Doanh nghiệp, các đơn vị có liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

       Các đại biểu được tìm hiểu 5 chuyên đề: Tổng quan về SHTT, vai trò ý nghĩa của SHTT đối với kinh tế, xã hội và phát triển của đại phương; Đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc sản của địa phương; Quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý; Khai thác và phát triển quyền  SHTT  đối với các đặc sản địa phương; Các biện pháp bảo vệ và thực thi quyền SHTT đối với các đặc sản địa phương.

Lớp Tập huấn tại Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh BĐ

       Ngày nay, bảo hộ quyền SHTT đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động SHTT đang có những bước đi quan trọng, đúng đắn trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, nhằm tạo ra các sản phẩm giá trị có tính cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước.

       Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu có thể hiểu hơn tầm quan trọng của SHTT trong sản xuất kinh doanh, để góp phần tăng sức cạnh tranh và nâng cao phát triển xã hội tại địa phương, cần xây dựng, phát triển thương hiệu các sản vật địa phương gắn với lợi thế của doanh nghiệp, thế mạnh của địa phương và chủ trương chính sách của nhà nước. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để các đại biểu gặp gỡ các chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về các cơ chế bảo hộ các sản phẩm thuộc quyền sở hữu công nghệ cũng như kinh nghiệm xây dựng, phát triển giá trị các sản phẩm đã được bảo hộ.

       Hiện nay, tỉnh Cà Mau có 11 sản phẩm được bảo hộ. Trong đó: có 8 sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tập thể và 3 nhãn hiệu chứng nhận.

Nguyễn Thị Mỹ