Tập trung phát triển nền nông nghiệp xanh

       Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức chiều ngày 31/12.

       Năm 2019, ngành Nông nghiệp đạt được kết quả khá tốt, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ngày càng được nhân rộng và phát triển. Nhiều sản phẩm chủ lực mang thương hiệu đặc trưng của Cà Mau đã hình thành, phát huy tính tích cực và ngày càng có chỗ đứng trên thị trường trong, ngoài nước. Bên cạnh sự thành công của nghề nuôi trồng thủy sản, việc nuôi xen canh cá, cua và các loài thủy đang dần khẳng định hiệu quả, giúp cho ngành Nông nghiệp ngày càng phát triển đúng hướng.Tổng sản phẩm (GRDP) của Ngành nông nghiệp năm 2019 đạt 12.340 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2018.

       Thủy sản, tiếp tục khẳng định vai trò kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 567.500 tấn, tăng 3,07% so cùng kỳ, trong đó có 200.000 tấn tôm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 1,118 tỷ USD. Diện tích gieo trồng lúa ước đạt 112.729 ha, tổng sản lượng lúa ước đạt 520.000 tấn. hiện tỉnh đang triển khai nuôi tôm hữu cơ với quy mô 1.384 ha; sản xuất 450 ha lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ Quốc tế (USDA- Mỹ, EU - Châu Âu và JAS -Nhật). Công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng thâm canh ngày càng phát triển, mang lại rất tích cực, diện tích trồng mới rừng đạt 504 ha, trồng cây phân tán 3 triệu cây, nâng diện tích rừng tập trung trong toàn tỉnh lên 96.000 ha, đạt 100,52% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng 25,6%, năm 2019 trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Thủy sản, tiếp tục khẳng định vai trò kinh tế mũi nhọn của tỉnh, năm 2019 tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 567.500 tấn, tăng 3,07% so cùng kỳ.

       Lĩnh vực phát triển nông thôn có nhiều bước phát triển trong vai trò giới thiệu sản phẩm chủ lực, xây dựng, khôi phục các làng nghề truyền thống; đặc biệt là những nỗ lực xây dựng các HTX kiểu mới để đưa sản xuất vào nề nếp, dễ quản lý và nâng cao vị thế trong phát triển liên kết nhằm đưa loại hình hoạt động sản xuất này ngày càng đạt hiệu quả.

       Năm 2020 ngành nông nghiệp xác định mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành ổn định ở mức từ 4 - 4,5%/năm. Tổng sản lượng khai thác thủy sản 600 ngàn tấn, sản lượng lúa đạt 520 ngàn tấn, trồng rừng mới 500 ha rừng, nâng diện tích có rừng tập trung 96.500 ha, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng và cây phân tán trên 26%.

       Trước dự báo năm 2020 ngành nông nghiệp sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến kinh tế thế giới khó lường, môi trường suy giảm, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, khí hậu diễn biến thất thường, khả năng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngày một nhiều hơn, sẽ tác động bất lợi đến phát triển sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, hiệu quả, nhất là phát triển nền nông nghiệp xanh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến người sản xuất để cùng nhau chung sức thực hiện đạt các mục tiêu do Đề án đặt ra; đẩy mạnh phát triển sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh (tôm, cua, lúa chất lượng cao, chuối, gỗ); tiếp tục nghiên cứu, rà roát sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; qua đó có kế hoạch chi tiết thực hiện phát triển sản xuất đối với từng sản phẩm chủ lực gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Đẩy ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm ngư, nông, lâm nghiệp.

Năm 2019 tổng sản lượng lúa đạt trên 520 ngàn tấn

       Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tiếp tục đầu tư hạ tầng dịch vụ nghề cá; tổ chức lại sản xuất khai thác thủy sản theo hướng ra khơi gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đẩy mạnh phát triển nuôi biển ở những vùng có đủ điều kiện; Đẩy mạnh phát triển thủy sản gắn với phát triển bền vững kinh tế biển; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhằm góp phần giải quyết dứt điểm việc gỡ “Thẻ vàng” của EU đối với đánh bắt hải sản

       Tập trung xây dựng vùng nguyên liệu để phát triển trồng trọt theo hướng quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ đối với ngành hàng lúa chất lượng cao, an toàn, hữu cơ; tiếp tục thực hiển chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung trang trại, gia trại; khuyến khích áp dụng công nghệ cao; tổ chức sản xuất khép kín để nâng cao năng suất.Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng; nhân rộng mô hình trồng rừng keo lai gỗ lớn, đầu tư phát triển chế biến lâm sản; khôi phục rừng phòng hộ ven biển, rừng đặc dụng để bảo vệ môi trường sinh thái gắn với phát triển du lịch và chống sạt lỡ. Trong công tác phòng chống thiên tai, phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chỉ đạo; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; tập trung khắc phục hiệu quả hạn hán, xâm nhập mặn; tăng cường đổi mới và sử dụng công nghệ tiết kiệm tài nguyên, chi phí đầu vào cho sản xuất; tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lợi, tài nguyên: đất, nước, rừng, biển.

Trung Đỉnh

http://baocamau.com.vn/nong-lam/tap-trung-phat-trien-nen-nong-nghiep-xanh-64045.html