Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2020

       Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức một số nội dung như sau:

       XEM CHI TIẾT DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 TẠI ĐÂY!

       Hướng dẫn ôn tập, phổ biến nội quy, quy chế, quy định xét tuyển.

       - Thời gian: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/6/2020 (thứ Sáu).

       - Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau (số 16, đường Mậu Thân, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

       Thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2

       - Thời gian tổ chức xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29/6/2020 (thứ Hai) đến 17 giờ 00 phút ngày 30/6/2020 (thứ Ba).

       - Địa điểm: Tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau (số 16, đường Mậu Thân, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

       Lệ phí dự tuyển

       - Mức phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

       - Thời gian thu phí: Từ ngày 19/6/2020 đến hết ngày 28/6/2020.

       - Địa điểm nộp phí: Tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau (số 16, đường Mậu Thân, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

       * Lưu ý:

       - Trường hợp thay đổi thời gian xét tuyển sẽ có thông báo điều chỉnh.

       - Thí sinh dự tuyển thường xuyên truy cập website của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau (www.camautech.vn) để kịp thời nắm các thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển.

       - Khi đi dự tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để Hội đồng xét tuyển đối chiếu trước khi vào phòng xét tuyển.

       - Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ ông Trần Hữu Lam, viên chức Phụ trách Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển. Điện thoại: 0290 3837570; di động: 0913066925.

       Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 biết và thực hiện./.