Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau  thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký (gọi chung là thí sinh) dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

- Hồ sơ dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (01 bản chính và 01 bản photo) và 03 phong bì (dán tem ghi rõ thông tin, số điện thoại liên hệ).

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 04/6/2020, tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau; Địa chỉ: Số 16, đường Mậu Thân, phường 9, thành phố Cà Mau; Điện thoại: 0290 3837570.

II. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau cần tuyển:

- Kỹ sư (hạng III): 06 người

- Kế toán: 01 người

- Văn thư - Thủ kho - Thủ quỹ: 01 người

(XEM CHI TIẾT TẠI THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM)

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

  1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
  2. Thời gian tuyển dụng (dự kiến):

- Vòng 1: Ngày 08/6/2020.

- Vòng 2: Ngày 19/6/2020 (sẽ có thông báo triệu tập).

  1. Nội dung xét tuyển:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

  1. Công bố, niêm yết kết quả trúng tuyển (dự kiến): Ngày 29/6/2020

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau; Địa chỉ: Số 16, đường Mậu Thân, phường 9, thành phố Cà Mau; Điện thoại: 0290 3837570

XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

XEM CHI TIẾT ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO TẠI ĐÂY!