Tập san Thông tin KHCN Quý I năm 2017

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

- “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải quay lại phục vụ sản xuất”.

- Lịch sử ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam ( 18-5 ) và Bác Hồ với Khoa học Công nghệ.

DIỄN ĐÀN BÁN ĐẢO CÀ MAU

- Kết quả 10 năm triển khai luật sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Một số giải pháp để các mặt hàng đặc sản Cà Mau được phát triển bền vững

- Triển vọng từ nghề lưới chụp trong khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Từ vi sinh vật hữu hiệu đến “ chế phẩm sinh học Emozeo” và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản

- Giới thiệu tóm tắt các chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia

- Khả năng thay thế nguồn đạm từ bột cá bằng các nguồn đạm thực vật trong sản xuất thức ăn nuôi tôm

- Một số giải pháp chăn nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu

- Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất tôm – lúa tỉnh Cà Mau

TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

- Kết quả triển khai thực hiện các dự án ứng dụng KHCN thích ứng với biến đổi khí hậu tại Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau

-Phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc sản, đặc thù cần sự vào cuộc của 4 nhà

- Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật trên mô hình xen canh lúa tôm càng xanh toàn đực

- Thực trạng nghiên cứu và ứng dụng Khoa học & Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2010-2015

- Lễ ký kết hợp tác và tập huấn triển khai dự án “ chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng chuối già Philliphine đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại vùng U Minh hạ tỉnh Cà Mau”

- Giải pháp cho ngư dân Cà Mau tiếp cận đóng mới tàu cá vật liệu vỏ thép

- Sự biến động các chỉ tiêu môi trường nước ao nuôi tôm thâm canh vào những tháng cuối vụ

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY