Tập san Thông tin KHCN quý II năm 2023

      I. Những vấn đề cơ bản:

       - Sản phẩm xanh từ các ngành tảo.

       - Tổng quan công nghệ đột phá trong nuôi trồng thủy sản công nghiệp.

       - Ô nhiễm rác thải nhựa - một vấn đề nan giải.

       - Thiết kế mũ cảnh báo và định vị gps Dành cho người khiếm thị.

       - Tranh chấp nhãn hiệu và các phương thưc giải quyết.

       II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau:

       - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phát triển công nghiệp sinh học dựa trên khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh Cà Mau..

       - Định hướng phát triển sản phẩm địa phương gắn với chương trình OCOP tren địa bàn tỉnh Cà Mau.

       - Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm vào sản xuất đời sống trong tỉnh Cà Mau.

       - Một số thông tin về dự án "Nuôi tôm sú quảng cảnh cải tiến 2 giai đoạn, kết hợp nuôi cua biển dưới tán rừng, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau".

       - Kết quả thực hiện dự án "Nuôi tôm sú quảng canh 2 giai đoạn dưới tán rừng trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau".

       III. Trao đổi thảo luận

       - Kết quả mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại Cà Mau.

       - Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá nâu (SCATOPHAGUS ARGUS) ương trong hệ thống lọc tuần hoàn.

       - Hành trình 10 năm xây dựng thương hiệu "Cua Cà Mau"

       - Cần nhạy bén năm thông tin thị trường, năng động trên đồng ruộng để phát triển bền vững

       - Giải pháp phát triển nghề làm khô cá bổi ở tỉnh Cà Mau

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY