Tập san Thông tin KHCN quý IV năm 2023

       1.Những vấn đề cơ bản:
       - Kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
       - Đánh giá kết quả đạt được và những thuận lợi, khó khăn trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thủy sản công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
       - Đẩy mạnh giáo dục đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ thanh niên ngày nay.
       - Ứng dụng máy điện phân xử lý nước đầu vào trong nuôi trồng thủy sản.
       - Công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng.
       2. Diễn đàn bán đảo Cà Mau:
       - Ứng dụng công nghệ thủy sản tuần hoàn (RAS) trong nuôi siêu thâm canh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Cà Mau.
       - Rượu tân Lộc ngâm với các cây dược liệu có sẵn tại tỉnh Cà Mau.
       - Một số yếu tố kỹ thuật: “Mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) quảng canh cải tiến kết hợp cua (Scylla paramamosain) và cá nâu (scatophagus argus) 02 giai đoạn dưới tán rừng tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
       - Xác lập quyền sở hữu trí tuệ Nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm “Đũa đước Mũi Cà Mau”.
       - Một số đặc điểm sinh học của loài ký sinh trùng Portunion conformis tìm thấy trên cua biển (scylla sp.) nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
       3. Trao đổi thảo luận
       - Phát triển khả năng tiền đọc, viết cho trẻ thông qua hoạt động đọc sách cùng con.
       - Kết quả dự án: Xây dựng mô hình nuôi cua (Scylla paramamosain) 03 giai đoạn tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho các sản phẩm cua tại xã Hiệp Tùng tham gia chương trình OCOP.
       - Phụ nữ tỉnh Cà Mau ứng dụng thương mại điện tử trong thời đại chuyển đổi số.
       - Mô hình đa giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu trên vùng đất lợ, mặn tại ấp Rạch Láng xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.
       - Quy trình trồng dưa leo trong nhà màng theo hướng an toàn thực phẩm

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY