Tập san Thông tin KHCN quý III năm 2023

       I. Những vấn đề cơ bản
       - Kinh tế biển xanh: Sự kết hợp hài hòa và bản vệ biển bền vững.
       - Tín chỉ Carbon rừng - Tiềm năng lớn cần quan tâm, khai thác.
       - Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của Ba khía (Sesarma medei)ở giai đoạn ương giống.
       - Quản lý tài sản sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp trong thời đại hiện nay.
       - Thực trạng nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở Đồng bằng sông Cửu Long và những vấn đề cần nhìn nhận.
       III. Diễn đàn bán đảo Cà Mau
       - Đánh giá kết quả can thiệp bằng truyền thông giáo dục sinh sản lên tỷ lệ mổ lấy thai tại tỉnh Cà Mau.
       - Kết quả triển khai mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực bán thâm canh tại Cà Mau.
     - Kết quả thực hiện dự án: Nuôi sò huyết thương phẩm trong vuông nuôi tôm sú quảng canh tạo nguyên liệu cho sản phẩm sò huyết xã Rạch Chèo và Việt Thắng tham gia Ocop.
      -Trồng dưa lưới trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt - mô hình nông nghiệp đô thị cần tiếp tục nhân rộng tại thành phố Cà Mau.
       -  Dự án lắp đặt Camera chuyên dụng để quản lý, bảo vệ rừng, biển và khu vực bãi bồi vườn quốc gia Mũi Cà Mau.
       III. Trao đổi thảo luận
       - Trồng dưa lưới trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt - mô hình nông nghiệp đô thị cần tiếp tục nhân rộng tại thành phố Cà Mau.
       - Sản phẩm Ocop Cà Mau không ngừng vươn xa.
       - Quy trình nuôi tôm càng xanh toàn đực bán thâm canh trong ruộng lúa.
       - Cần có giải pháp tạo việc làm cho lao động đã qua đào tạo nghề tại địa phương.
       - Vai trò của luân trùng trong nuôi trồng thủy sản và các hình thức nuôi.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!