Tập san Thông tin KHCN quý I năm 2024

       1.Những vấn đề cơ bản:
       - Điểm tin khoa học và công nghệ.
       - Lực lượng trí thức khoa học và công nghệ Cà Mau với những định hướng hoạt động trong thời gian tới.
       - Công nghiệp sinh học - kỳ II: thế giới đang nghiên cứu gì?.
       - Nhãn sinh quyển: Chứng nhận sinh thái và bền vững môi trường.
       - Số hoá IUU- bước đột phá trong quản lý tàu cá, đánh bắt tại tỉnh Cà Mau.
       2. Diễn đàn Cà Mau:
       - Kết quả đề tài: nghiên cứu, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp và tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ.
       - Khảo sát, đánh giá hiện trạng dịch bệnh gây chết hàng loạt trên cua biển (Scylla sp.) nuôi thương phẩm  tại tỉnh Cà Mau.
       - Thử nghiệm nuôi cá kèo thương phẩm trong ao đất sử dụng chế phẩm sinh học tại huyện đầm dơi, tỉnh Cà Mau.
       - Kết quả đánh giá về hiệu quả của chiết xuất thảo dược trên tôm thẻ chân trắng chống lại gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính”.
       - Xây dựng phong trào khởi nghiệp, giáo dục nghề nghiệp tại trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau.
       3. Thảo luận
       - Sản phẩm khởi nghiệp tiềm năng  Trà bằng lăng hỗ trợ điều trị bệnh gout (gút).
       - Mô hình tự động hóa trong nuôi tôm siêu thâm canh.
       - Nghiên cứu thử nghiệm ương nuôi cá căng (terapon jarbua) bằng thức ăn công nghiệp với các độ đạm khác nhau.
       - Ứng dụng hệ thống sấy (nhà sấy) sản phẩm thủy sản bằng năng lượng mặt trời kết hợp điện năng để nâng cao chất lượng hàng hóa tại tỉnh Cà Mau.
       - Sử dụng vẹm đất (vòm) làm thức ăn nuôi cua (scylla paramamosain) bán thâm canh, hai giai đoạn

 

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!