Tập san Thông tin KHCN quý I năm 2021

       I. Những vấn đề cơ bản:

        - Bước phát triển về quản lý sức khỏe tôm nuôi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

        - Bảo vệ môi trường nhà máy nhiệt điện sông hậu 1, tỉnh Hậu Giang.

        - Thả rạn nhân tạo nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Cà Mau

        - Một số giải pháp tiết kiệm điện năng trong nuôi tôm siêu thâm canh

        - Ứng dụng Quorum Sensing và Quorum Quenching ở vi sinh vật - Phương thức mới trong nghiên cứu, sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học.

         - Bảo hộ quyền sáng chế những giá trị đối với doanh nghiệp.

        II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau :

       - Đánh giá hiệu quả xử lý chất nuôi tôm siêu thâm canh của hệ thống Biogas HDPE.

      - Thực trạng và giải pháp tăng cường hoạt động hợp tác doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau.

      - Kết quả dự án: Nuôi tôm Sú quảng canh cải tiến kết hợp với cá nâu trong vuông 02 giai đoạn có sử dụng chế phẩm sinh học tại xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau".

       - Cần nhân rộng mô hình ứng dụng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa trên đất nuôi tôm tại huyện Thới Bình.

       - Du lịch Cà Mau cần phát huy thế mạnh để thu hút khách.

       III. Trao đổi thảo luận

       - Vì sao nông dân xử dụng thuốc  bảo vệ thực vật không hiệu quả khi phòng trừ dịch hại cây trồng.

       - Sản phẩm OCOP tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế.

       - Những giá trị trân quý khi mang khẩu trang.

    XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!