Tập san Thông tin KHCN quý II năm 2024

       1.Những vấn đề cơ bản:
       - Ngành khoa học và công nghệ 65 năm xây dựng và phát triển.
       - Xuất hiện bệnh hậu ấu trùng mở đục (tpd) – bệnh mới tiềm ẩn trên tôm nuôi.
       - Nghiên cứu tổng quan về bệnh ehp trên tôm.
       - Ảnh hưởng tiềm tàng của rác thải biển cỡ lớn và giải pháp hướng tới hệ sinh thái bền vững.
      - Nghiên cứu nguyên nhân gây chết cua biển (scylla sp.) nuôi thương phẩm tại Cà Mau và đề xuất giải pháp phòng bệnh.
       2. Diễn đàn bán đảo Cà Mau:
       - Chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau – Bức tranh về hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
       - Nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển các tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2024 – 2030.
       - Hệ thống truy xuất nguồn gốc giúp nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
       - Địa chỉ phân tích, kiểm nghiệm mang đến sự tin cậy cho khách hàng.
       - Mô hình sản xuất lúa – cá đồng 02 giai đoạn hướng phát triển bền vững cho vùng ngọt hóa. 
        3. Trao đổi thảo luận
       - Thực trạng khô hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau: nguyên nhân và giải pháp ứng phó.
       - Bước đầu nghiên cứu nâng cao chuỗi giá trị tôm càng xanh Cà Mau.
       - Ứng dụng hệ thống màng lọc sợi rỗng trong sản xuất giống tôm sú (penaeus monodon) theo công nghệ biofloc.
       - Nghiên cứu bào chế sản phẩm sirô chữa bệnh đường hô hấp trên từ cây ô rô (acanthus ebracteatus).
       - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng dưa lê Thái Kim tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!