Tập san Thông tin KHCN quý I năm 2022

I. Những vấn đề cơ bản:

       - Đạm Cà Mau – Hạt ngọc mùa vàng.

       - Ứng dụng Ozone trong nuôi trồng thủy sản.

       - “Dán nhãn năng lượng” một trong những giải pháp vì sự phát triển bền vững ngành năng lượng.

       - Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sản phẩm và doanh nghiệp.

       - Một số ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ hiện nay.

       II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau :

       - Hoạt động hỗ trợ các sản phẩm đặc thù, đặc sản địa phương về sở hữu trí tuệ để tham gia Ocop thời gian qua và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

       - Cần nhân rộng mô hình xây dựng vùng nguyên liệu liên kết sản xuất và tiêu thụ chuối xiêm sinh thái ở Cà Mau.

       - Kết quả nghiên cứu thử nghiệm mô hình nuôi cá giò thương phẩm trong lồng trên biển theo công nghệ Na – Uy tại Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

       - Kết quả thực hiện dự án: Xây dựng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Khô cá lóc – Cà Mau”.

       - Kết quả thực hiện dự án: Nuôi sò huyết (Anadara granosa) kết hợp tôm sú trong vuông rừng – tôm tại xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

       III.Trao đổi thảo luận

       - Nghiên cứu sử dụng copepod trong ương tôm post thẻ chân trắng.

       - Công nghệ Biofloc: Động lực học và kiểm soát các hợp chất chứa nitơ trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.

       - Nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp thực vật chịu mặn, tiềm năng trong mô hình Aquaponic.

       - Thực nghiệm nuôi sò huyết (Anadara granosa) trên bể với các mật độ khác nhau.

       - Du lịch Cà Mau cần sớm có những “Trạm dừng thân thiện, tiện ích”.