Tập san Thông tin KHCN quý II năm 2022

 

       I. Những vấn đề cơ bản:

       - Triển vọng đa chiều của ruồi lính đen đối với nuôi trồng thủy sản.

       - Than bùn U Minh hạ Cà Mau.

       - Vi sinh vật hữu ích và ứng dụng trong nuôi giáp xác.

       - Cua thương phẩm tỉnh Cà Mau được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và Ban hành hệ thống văn bản quản lý.

       - Cấu trúc và thành phần của cộng đồng vi khuẩn trong nước ao nuôi tôm.

       II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau :

       - Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại tỉnh Cà Mau.

       - Xây dựng văn hóa nhà trường từ nhận thức đến thực tiễn trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

       - Mô hình thả rạn nhân tạo trên vùng biển tỉnh Cà Mau.

       - Phát huy tiềm năng cây chuối xiêm Cà Mau.

       - Kết quả dự án: Phát triển qui trình sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon) theo công nghệ biofloc tại tỉnh Cà Mau.

       III.Trao đổi thảo luận

       - Nghiên cứu sử dụng Moina trong ương post tôm sú (Penaeus monodon).

       - Kết quả dự án: Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 03 giai đoạn theo công nghệ Semi – Biofloc.

       - Cần hợp tác, liên kết trong canh tác V-A-C để phát triển kinh tế hộ ở Cà Mau.

       - Đảm bảo an toàn bức xạ trong tỉnh Cà Mau.

       - Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.