Tập san Thông tin KHCN Quý II năm 2017

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

- Tình hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và ở Việt Nam.

- Phát triển nghề truyền thống gác kèo ong vùng U Minh hạ, tỉnh Cà Mau.

DIỄN ĐÀN BÁN ĐẢO CÀ MAU

- Tóm tắt đề tài: "Đánh giá tác động của trồng keo lai đến nguồn lợi cá đồng và mật ong trong khu vực rừng U Minh Hạ Cà Mau".

- Ứng dụng và phát triển công nghệ ương giống cá chình hoa theo hình thức công nghiệp trọng lượng từ 5g/con đạt trên 30g/con tại tỉnh Cà Mau.

- Sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn trên bãi bồi ven biển tỉnh Cà Mau.

- Phát triển ngành tôm Cà Mau là nhu cầu và lợi thế của tỉnh Cà Mau.

TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

- Quy trình nuôi sò huyết dưới tán rừng ngập mặn.

- Hội thảo nhân rộng mô hình lúa thông minh lợi nhuận trên 24 triệu đồng/ha.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY