Tập san Thông tin KHCN quý III năm 2021

 I. Những vấn đề cơ bản:

 - Một số vấn đề về công nghệ xử lý nước thải chế biến thủy sản

- Thành phần tỏng kỹ thuật Multiplex PCR phát hiện sớm bệnh do virus, vi khuẩn và vi bảo tử trùng trên tôm.

- Công nghệ bao gói (ENCAPSULATION) PROBIOTIC sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

- Bảo hiểm nông nghiệp – giải pháp giúp người nông dân yên tâm sản xuất.

- Cấu trúc và thành phần của cộng đồng vi khuẩn trong nước ao nuôi tôm.

II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau :

- Ứng dụng công nghệ số xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống truyền thanh không dây tại tỉnh Cà Mau.

- Một số thay đổi cần thiết để giáo dục nghề nghiệp Việt Nam phù hợp với nền kinh tế tri thức.

- Tiếp tục hỗ trợ phát triển các nhãn hiệu đã được chứng nhận trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Định hướng phát triển ngành hàng cua của tỉnh Cà Mau.

- Trương trình phủ xanh 1000 cây Vú Sữa về hai bên đường phủ thờ bác tại xã trí lực, huyện Thới Bình.

III. Trao đổi thảo luận

- Thảo dược trong nuôi trồng thủy sản.

- Sod huyết, đối tượng nuôi tiềm năng của Phú Tân

- Tiềm năng từ chất triết cây thầu dâu (Ricinus communis L.) trong phòng bệnh trên động vật thủy sản.

- Đề xuất nghiên cứu cho sinh sản nhân tạo cá Đục Bạc (Sillago sihama), loài cá có giá trị kinh tế cao.

- Áp dụng mô hình sản xuất lúa theo phương pháp cấy bằng máy cấy lúa cải tiến.