Tập san Thông tin KHCN quý III năm 2022.

I. Những vấn đề cơ bản:

       - Ứng dụng công nghệ Biofloc trong sản xuất giống và ương giống tôm sú (Penaeus monodon).

       - Kết quả ứng dụng hệ thống máy đo môi trường tự động trong nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại Cà Mau.

       - Bước đầu ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc tại tỉnh Cà Mau.

       - Vai trò của Hiệu trưởng trong xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

       - Thực trạng về phát triển thị trường khoa học công nghệ ở tỉnh Cà Mau, khó khăn vướng mắc và kiến nghị.

       II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau:

       - Thực trạng của các mô hình phi nông nghiệp theo chuỗi liên kết sản xuất tại tỉnh Cà Mau.

       - Giải pháp phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã ở nông thôn tỉnh Cà Mau.

       - Ứng dụng công nghệ sinh học nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh 03 giai đoạn tại Cà Mau.

       - Quy trình kỹ thuật: Nuôi tôm sú (Penaeus monodon) quảng canh cải tiến 02 giai đoạn kết hợp với rong câu chỉ (Gracilaria sp.) trên địa bàn huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

       - Phân tích hiệu quả nghề muối ba khía ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

       III. Trao đổi thảo luận

       - Hòn Đá Bạc – Di sản văn hóa và tiềm năng du lịch của Cà Mau.

       - Giải pháp hạn chế bệnh trên cua nuôi do giáp xác chân tơ gây nên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

       - Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập trong hoạt động sản xuất phi nông nghiệp theo chuỗi liên kết của phụ nữ tỉnh Cà Mau.

       - Kỹ thuật nuôi tôm thâm canh 03 giai đoạn và các mô hình nuôi tôm công nghệ cao.

       - Nâng cao kỹ năng khai thác và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp tại tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!