Tập san Thông tin KHCN quý IV năm 2021

I. Những vấn đề cơ bản:

- Nhìn lại kết quả hoạt động KH&CN năm 2021 và định hướng một số nhiệm vụ năm 2022.

- Tiềm năng thể thực khuẩn (Bacteriophage) trong kiểm soát mầm bệnh.

- Vai trò của Viện phật giáo Nam tông Khmer đối với hoạt động giáo dục - đào tạo trong phật tử dân tộc Khmer.

- Công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Giấy Lê & Man Việt Nam.

- Nhãn xanh hướng đi mới cho doanh nghiệp tỉnh Cà Mau thời hội nhập.

II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau :

- Kháng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản.

- Tình hình sử dụng cây thuốc nam ở Cà Mau.

- Kết quả bước đầu thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá thòi lòi thia (Periophthamodon chlosseri Pallas,1770).

- Kết quả thực hiện dự án: Nuôi sò huyết (Anadara granosa) tại xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.                                                                 

- Bước đầu đánh giá kết quả mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại Cà Mau.h.

III. Trao đổi thảo luận

- Cần nghiên cứu để tìm thêm những khả năng diệt virus trong phong chống covid – 19.

 

- Hiệu quả từ mô hình nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng với cá rô phi.

- Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nuôi kết hợp các đối tượng thủy sản khác với tôm sú.

- Những đóng góp của công nghệ nano trong ngành nuôi trồng thủy sản.

- Rơm cuộn - Giải pháp cơ giới hóa trong xử lý rơm rạ sau mùa thu hoạch.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY