Tập san Thông tin KHCN quý III năm 2019.

       I. Những vấn đề cơ bản

       - Ứng dụng công nghệ cao và phát triển công nghệ thông minh 4.0 cho ngành nông nghiệp Việt Nam và vùng ĐBSCL.

       - Kết quả thực hiện dự án: xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Chuối Xiêm sinh thái Cà Mau”.

       - Cải tạo đất, giải mặn và tích ngọt để sản xuất vụ lúa trên đất nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu.

       - Ốc – Nguồn nguyên liệu tiềm năng trong nuôi trồng thủy sản.

       II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau

       - Dự án nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo quy trình công nghệ Semi – Biofloc tại Phú Tân.

       - Kết quả đề tài nghiên cứu: “ Đánh giá tình hình các yếu tố liên quan đến thể lực và sức khỏe thanh niên khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Cà Mau năm 2018”.

       III. Trao đổi và thảo luận

       - Cùng chung sức “dọn biển” và khôi phục nguồn cá giống.

       - Cách dẫn dụ và duy trì thiên địch trong vườn cây ăn trái.

       - Kỳ lạ về cây Kơnia.

       - Nuôi tôm tít mô hình thủy sản mới, đạt hiệu quả cao.

       - Còn đó nỗi đau di chứng da cam.

       - Tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trải nghiệm làm đồ chơi góp phần bảo vệ môi trường.